W Polsce spada liczba absolwentów informatyki, chociaż są to najczęściej poszukiwani i najlepiej wynagradzani specjaliści – wynika z najnowszego raportu portalu rynekpracy.pl.

Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów informatyki.
W 2010 roku mury uczelni wyższych opuściło w Polsce 15,2 tys., a więc o blisko 2 tys. absolwentów mniej niż pięć lat wcześniej.

Ze wszystkich województw jedynie małopolskie odnotowało wzrost liczby absolwentów kierunków informatycznych w ostatnich pięciu latach – w sumie o 5 proc.

Najbardziej poszukiwani specjaliści w branży IT / Inne

Polscy informatycy najczęściej wykorzystują w pracy takie języki programowania jak: SQL/PLSQL (48 proc. ankietowanych) oraz HTML/CSS (33 proc.). Szerokie zastosowanie wymienionych języków świadczy o dużej popularności technologii teleinformatycznych i ich dynamicznym rozwoju.

Najczęściej używanym przez informatyków systemem operacyjnym jest Windows (95 proc. wskazało). Pracę w systemie Linux deklaruje niemal dwukrotnie mniej osób (49 proc.). Wyniki te świadczą o dominującej roli oprogramowania Microsoft w codziennej pracy informatyków.

Jeśli chodzi o narzędzia sieciowe wykorzystywane w pracy przez informatyków, to 31 proc. spośród nich administruje w firmie siecią LAN. Tylko nieco mniej - 30 proc. - posiada doświadczenie z serwerami HTTP.

Wynagrodzenia informatyków / Inne

Przeciętne wynagrodzenie to 5100 zł

Mediana wynagrodzeń informatyków w Polsce w 2010 roku wyniosła 5 100 zł.
Najlepiej opłacani informatycy pracowali w woj. mazowieckim (mediana 6 500 zł). Najniższe zarobki (mediana 3 288 zł) otrzymywali informatycy w woj. podkarpackim.

Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 500 zł. Zatrudnienie na szczeblu kierowniczym gwarantowało dwukrotnie wyższe zarobki. Z kolei połowa dyrektorów IT otrzymywała wynagrodzenie powyżej 14 000 zł, a 25 proc. zarabiało ponad 20 000 zł

Oferty pracy w branży IT / Inne

Zapotrzebowanie na specjalistów IT

Co piąte ogłoszenie o pracę w Polsce dotyczy informatyki i nowoczesnych
technologii. Najczęściej poszukuje się programistów (40 proc. ogłoszeń z branży). Na połowę mniej propozycji zatrudnienia mogą liczyć administratorzy sieci.

Firmy najdłużej poszukują osób na stanowiska software developer, system administrator oraz programista Python. Trudności z rekrutacją występują również w przypadku administratorów sieci oraz architektów IT.