Jak oświadczyła we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie Elżbieta Rafalska (PiS), nowelizację trzeba uchwalić szybko, gdyż wejście w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w obecnym kształcie, uniemożliwi dalsze funkcjonowanie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

"Podczas prac nad ustawą doszło do ewidentnego błędu legislacyjnego i luki prawnej" - powiedziała. Jak przekonywała, z tego powodu od 1 stycznia 2012 roku nie będzie podstaw prawnych do funkcjonowania niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. "W Polsce mamy 51 taki placówek, przebywa w nich ponad 700 dzieci" - poinformowała.

Jak napisano w uzasadnieniu przygotowanego przez PiS projektu nowelizacji, niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego mogą w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie ustawy złożyć wniosek do starosty o przekształcenie w rodzinny dom dziecka.

Jeśli nie złożą takiego wniosku to od 1 stycznia (tak jak inne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze) staną się nowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego i będą mogły być prowadzone wyłącznie przez powiat lub przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Zlecenie tego zadania przez powiat wymaga wcześniejszego ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Do tego czasu nie byłoby podstaw prawnych regulujących sposób kontynuowania działalności niepublicznych placówek rodzinnych.

Rafalska wyjaśniła, że w stosunku do innych palcówek ustawa wprowadza 12 miesięczny okres przejściowy, w który mogą funkcjonować na starych zasadach, a placówki niepubliczne w ustawie pominięto. PiS proponuje wprowadzenie 12-miesięcznego okresu przejściowego również wobec placówek niepublicznych.

51 niepublicznych placówek rodzinnych stanowi 20 proc. wszystkich placówek rodzinnych w Polsce. Przybywało w nich niemal 30 proc. wszystkich dzieci w placówkach rodzinnych.

Projekt nowelizacji został już złożony w Sejmie.