Osoby z pokolenia wyżu demograficznego przechodzą na stałe etaty. Pracujących na podstawie umów stałych będzie jeszcze więcej, jeśli zmienią się przepisy dotyczące ich zawierania.
W Polsce systematycznie przybywa osób, które są zatrudnione na stałe. W trzecim kwartale tego roku na podstawie umów na czas nieokreślony pracowało 9 130 tys. osób, czyli o 149 tysięcy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i aż o 716 tys. więcej w porównaniu z rokiem 2007. Tak wynika z najnowszych badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prowadzonych przez GUS.
To dobra informacja dla budżetu i gospodarki, bo osoby mające stały etat chętniej decydują się np. na zaciągnięcie kredytu, inwestycje finansowe czy założenie rodziny. Nie są również zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tak jak osoby zatrudnione na kontraktach czasowych.