Integralną częścią umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) będzie jego prospekt informacyjny i informacja Komisji Nadzoru Finansowego o aktualnych wynikach inwestycyjnych wszystkich funduszy działających na rynku i pobieranych przez nie opłatach. Zainteresowany oprócz umowy podpisze także oświadczenia, że zapoznał się z prospektem i informacją. Takie zmiany są zawarte w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w OFE.

Ewa Lewicka-Banaszak, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, nie chce, żeby prospekt i informacja były integralną częścią umowy. Jej zdaniem, zainteresowani powinni jedynie składać oświadczenie, że zapoznali się z nimi. Utrzymanie propozycji rządowej oznacza, że zainteresowany będzie musiał otrzymać w dwóch egzemplarzach ponad 100 stron dokumentów od OFE – twierdzi Ewa Lewicka-Banaszek.

– W celu dostarczenia klientowi dokumentów wystarczy zawiesić je na stronie internetowej, a od nich wymagać jedynie oświadczenia, że się z nimi zapoznali – mówi Ewa Lewicka-Banaszek.

Etap legislacyjny: Projekt