7, 8 i 9 grudnia przeprowadzona będzie diagnoza kompetencji gimnazjalistów, czyli próbny egzamin dla gimnazjalistów - przypomniał w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki. Odpowiadał on na poselskie pytanie dotyczące przygotowań do egzaminu.

Tegoroczni uczniowie klas III gimnazjów, będący pierwszym rocznikiem uczącym się zgodnie z nową podstawą programową nauczania, będą też pierwszym rocznikiem, który zdawać będzie egzamin gimnazjalny w nowej formule.

Podobnie jak dotąd egzamin będzie przeprowadzony w trzy kolejne dni: pierwszego dnia będzie egzamin z wiedzy humanistycznej, drugiego z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego z języka obcego. Jednocześnie na egzaminie po raz pierwszy wyodrębnione będą zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

Jak poinformował Sielatycki, chęć udziału w diagnozie kompetencji uczniów zgłosiło 5896 gimnazjów. "Co prawda dotąd 1385 szkół nie zgłosiło się jeszcze, ale do 5 grudnia mają one prawo pobrać arkusze egzaminacyjne i wykorzystać je w pracy z uczniami" - zaznaczył wiceminister.

Przypomniał także, że choć to szkoły same będą sprawdzać prace uczniów z próbnego egzaminu, to część prac przeanalizują eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych, by zdiagnozować umiejętności uczniów.

"Egzamin gimnazjalny w nowej formule jest nierozerwalnie związany z nową podstawą programową nauczania. W związku z tym od 2009 r. prowadzana jest szeroka akcja informacyjno-szkoleniowa skierowana do nauczycieli. Jej elementami są m.in. ośmiotomowa publikacja dotycząca podstawy programowej, szkolenia, które objęły prawie 300 tys. nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, przygotowano 600 nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych" - poinformował Sielatycki.

Przypomniał również, że w sierpniu 2010 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych opublikowany został informator o egzaminie gimnazjalnym, wraz z kluczem i schematem punktowania. Organizowane są też spotkania pracowników okręgowych komisji z dyrektorami szkół i nauczycielami gimnazjów. Takich spotkań odbyło się dotąd 386, a uczestniczyło w nich 38 tys. nauczycieli i dyrektorów.

Sielatycki przypomniał również, że w październiku tego roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawiono przykładowe zadania wraz z odpowiedziami. Przykładowe zadania z odpowiedziami i komentarzami publikuje też w internecie Instytut Badań Edukacyjnych. Wiceminister poinformował także, że specjalne szkolenia przeszło już 13 tys. egzaminatorów.