Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 9,9% w październiku 2011 r., wobec 9,8% w poprzednim miesiącu i w porównaniu do 9,6% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w październiku br. 10,3% wobec 10,2% miesiąc wcześniej i 10,1% rok wcześniej. W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w październiku na poziomie 9,8%, wobec 9,7% w poprzednim miesiącu i w porównaniu do 9,6% rok wcześniej. Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały: Austria (4,1%) i Luksemburg (4,7%), a najwyższy - Hiszpania (22,8%) i Grecja (18,3% w sierpniu).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 11,8%. (ISB) tom