Czy zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli są konieczne?

Czy zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli są konieczne?

Andrzej Antolak, ekspert do sprawa płac nauczycieli z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”