W 2012 roku pracodawca, który będzie zatrudniał młodocianego, nie ma co liczyć na wyższe dofinansowanie z Funduszu Pracy.
Do jutra kuratoria oświaty zbierają od samorządów informacje dotyczące liczby młodocianych zatrudnianych przez firmy i szacowane na ten cel wydatki w 2012 roku. Okazuje się jednak, że te nie mają wiele wspólnego z rzeczywistymi wydatkami.
– Firma, która zawrze umowę z młodocianym, powinna zgłosić to gminie. Prawie 50 proc. z nich tego nie robi, więc nasze prognozy nie przystają do rzeczywistości – mówi Beata Pytlik z Centrum Administracji w Trzebini.