Nadal nie są znane zasady przekazywania ubezpieczonym pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Premier Donald Tusk, zapowiadając dokończenie reformy emerytalnej, nie wspomniał o braku przepisów regulujących zasady wypłaty świadczeń kapitałowych.
Eksperci ubezpieczeniowi wskazują, że zasady wypłaty emerytur z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) muszą być znane do 2014 roku. Wtedy to właśnie OFE będą musiały rozpocząć wypłatę pierwszych emeryt mężczyznom i kobietom po ukończeniu wieku emerytalnego.
– Nie możemy ich zaskakiwać uchwaleniem tak ważnych dla nich przepisów tuż przed wypłatą pierwszej emerytury – mówi Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Podobnie uważa Wojciech Nagel z Business Centre Club.
– Nie tylko nie ma systemu wypłaty emerytur gromadzonych w OFE, ale nikt nie prowadzi na ten temat żadnych rozmów. Istnieje więc poważne ryzyko, że świadczenia będą wypłacane przez ZUS – dodaje.
Wyjaśnienia wymaga także sposób oszczędzania w OFE przez osoby wciąż aktywne zawodowo.
– Konieczne jest stworzenie odrębnych funduszy o różnym stopniu ryzyka skierowanych do osób dopiero rozpoczynających pracę i takich, którzy już ją kończą – zauważa Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekspert ubezpieczeniowy SGH.