Tylko niektóre samorządy zamierzają ograniczyć zasady przyznawania becikowego, bo większość z nich już teraz stosuje kryterium dochodowe do niej uprawniające.
Nie tylko rząd, ale również samorządy, które zdecydowały się ze swoich pieniędzy wypłacać rodzicom dodatkowe becikowe, zastanawiają się nad wprowadzeniem zmian w jego przyznawaniu.
Takie plany ma między innymi Kraków. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej odbyło się tam pierwsze czytanie uchwały całkowicie likwidującej ten rodzaj pomocy dla rodzin, w których urodziło się dziecko. Obecnie wynosi ona 1 tys. zł i przysługuje wszystkim rodzicom bez względu na to, ile zarabiają.