Za dodatkową pracę wykonywaną na pisemne polecenie przełożonego policjanci otrzymają zapłatę niższą niż 10 lat temu.
Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt rozporządzenia w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Nowe rozwiązania wejdą w życie od 2012 roku i zastąpią przepisy obowiązujące od 2002 roku.
Zgodnie z projektem przełożony będzie musiał zapłacić funkcjonariuszowi, jeśli ten np. w czasie tłumienia demonstracji będzie obsługiwać transporter opancerzy, miotacz wody lub gazu. Dodatkowo płatna będzie także praca przy obsłudze ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu lub samochodu ciężarowego. Tylko w takim przypadku funkcjonariusz za każdy dzień otrzyma 0,25 proc. kwoty bazowej. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów nie zgadza się jednak na zaproponowane stawki.