Bez uelastycznienia procedur w projektach unijnych nie da się skutecznie pomóc osobom zwalnianym z pracy.
Rozmowa z Pawłem Gniazdowskim, dyrektorem zarządzającym w firmie DBM Polska
We wszystkich województwach zostało zrealizowane lub jeszcze trwa kilkaset unijnych projektów dla osób zwalnianych z pracy. Czy to dobry sposób wydawania unijnych pieniędzy?