Od 1 grudnia wzrosną maksymalne kwoty wsparcia finansowego dla firm i bezrobotnych udzielanego im przez urzędy pracy.
Na miesiąc przed końcem roku wysokość dotacji na biznes dla bezrobotnych wyniesie 20,5 tys. zł. Obecnie jej maksymalna kwota (odpowiada sześciu średnim płacom) jest o 300 zł niższa. Taki sam górny pułap obowiązuje firmy, które ubiegają się w urzędach pracy o refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego. Od początku grudnia osoby poszukujące pracy mogą też ubiegać się o pomoc w wysokości 10,2 tys. zł na opłacenie kosztów indywidualnych szkoleń. Na wyższą refundację mogą też liczyć gminy – za wypłacone przez nie pensje i składki bezrobotnym, których zatrudnili w ramach robót publicznych.

3,4 mld zł zostaną przeznaczone na aktywizację bezrobotnych w 2012 roku