Od 1 grudnia wzrosną maksymalne kwoty wsparcia finansowego dla firm i bezrobotnych udzielanego im przez urzędy pracy.
Na miesiąc przed końcem roku wysokość dotacji na biznes dla bezrobotnych wyniesie 20,5 tys. zł. Obecnie jej maksymalna kwota (odpowiada sześciu średnim płacom) jest o 300 zł niższa. Taki sam górny pułap obowiązuje firmy, które ubiegają się w urzędach pracy o refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego. Od początku grudnia osoby poszukujące pracy mogą też ubiegać się o pomoc w wysokości 10,2 tys. zł na opłacenie kosztów indywidualnych szkoleń. Na wyższą refundację mogą też liczyć gminy – za wypłacone przez nie pensje i składki bezrobotnym, których zatrudnili w ramach robót publicznych.

3,4 mld zł zostaną przeznaczone na aktywizację bezrobotnych w 2012 roku

Rosną kwoty wsparcia, bo wzrosła wysokość średniej kwartalnej płacy. W III kwartale 2011 r. wyniosła ona 3416,00 zł. Była więc o 50 zł wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nowa płaca będzie stosowana do wyliczania świadczeń przez powiatowe urzędy pracy (PUP) od 1 grudnia do końca lutego 2012 r.
Zła wiadomość jest jednak taka, że pod koniec roku w wielu urzędach zainteresowani często już nie mają szans na uzyskanie wsparcia. W Mińsku Mazowieckim została tylko resztka pieniędzy na szkolenia.
– Nie mamy środków na opłacenie pozostałych instrumentów aktywizacji. To dlatego, że w tym roku otrzymaliśmy o połowę mniej środków na aktywizację w porównaniu z poprzednim rokiem – mówi Michał Osiński z PUP w Mińsku Mazowieckim.
Podobna sytuacja jest w urzędzie w Zamościu. Przedstawiciele pośredniaków uczulają, żeby zainteresowani nie składali wniosków, jeśli dowiedzą się, że w ich urzędach nie ma pieniędzy na aktywizację. W takiej sytuacji zostanie on bowiem rozpatrzony negatywnie.
– Powinni śledzić stronę internetową urzędu, na której natychmiast umieszczamy informację o możliwości ubiegania się o dotacje na biznes czy refundacje dla firm – mówi Jadwiga Kowalik z PUP w Zamościu.
Dodaje, że taka możliwość pojawi się najwcześniej w styczniu przyszłego roku. Wtedy zainteresowani powinni jak najszybciej złożyć wniosek. O kolejności ich rozpatrywania decyduje bowiem data wpłynięcia. Wniosek zachowuje ważność przez 30 dni.