75 proc. pracodawców nie stworzyłoby nowego miejsca pracy, gdyby nie usługa pracy tymczasowej. Ponadto, agencje zatrudnienia redukują szarą strefę i zwiększają szansę znalezienia stałego zatrudnienia – wynika z raportu Międzynarodowej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia CIETT.

Nareszcie powstało opracowanie, które udowadnia, że agencje pracy stymulują rozwój gospodarki – mówi Dariusz Lamot, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Raport “Adapting to Change’ (Adaptacja do zmian), przygotowany przez Międzynarodową Konfederację Prywatnych Agencji Zatrudnienia CIETT we współpracy z Boston Consulting Group, to pierwsze opracowanie, które tak szczegółowo przedstawia wpływ agencji pracy na gospodarkę polską, europejską i światową – podaje serwis prasowy Work Express agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej

Jak wynika z raportu, kluczowym dla właścicieli firm polskich i zagranicznych powodem korzystania z usług agencji pracy tymczasowej jest możliwość szybkiego dostosowania się do zmian na rynku. Jako drugi czynnik zachęcający do zatrudniania pracowników tymczasowych, wskazywali oni potrzebę zachowania większej elastyczności zatrudnienia. Na trzecim miejscu, wśród najczęściej wymienianych atutów korzystania z usług agencji pracy, znalazła się możliwość sprawdzenia pracownika, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu go na etacie.

Reklama

Elastyczność to podstawa w kryzysie

Opracowanie CIETT dowodzi, że agencje zatrudnienia pozwalają firmom dużo łatwiej i szybciej dostosować się do wahań koniunkturalnych na rynku. Zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie przekłada się na szybszy wzrost dochodów, czego przykładem są Niemcy. Firmy korzystające z usług pracy tymczasowej odnotowały na przestrzeni 2009-2010 roku 11 proc. wzrost przychodów, podczas gdy ich konkurenci, niezatrudniający pracowników tymczasowych - aż o 6 proc. mniejszy.

Poziom zadowolenia z pracy tymczasowej jest w wielu krajach bardzo wysoki. Polska, zaraz po Wielkiej Brytanii, plasuje się na drugim miejscu pod względem satysfakcji z możliwości zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym pracowników tymczasowych (takiej odpowiedzi udzieliło 60 proc. ankietowanych) i poleciłaby tę pracę innym (76 proc.). Ponadto, w raporcie 85 proc. ankietowanych Polaków przyznało, że to praca tymczasowa pomogła im w zdobyciu pierwszej pracy, a 77 proc. przyznało, że dzięki niej dostali później etat.

Etat dzięki pracy czasowej

Jak wynika z raportu, agencje zatrudnienia pomagają w znalezieniu zatrudnienia nie tylko młodym, poszukującym pierwszej pracy, ale również osobom z „przerwą w życiorysie zawodowym” i po 50 roku życia. Badania wykazują również, że agencje korzystnie wpływają na zmniejszanie bezrobocia frykcyjnego, czyli takiego, kiedy ustaje zatrudnienie i zaczynamy szukać nowego pracodawcy, albo brak zatrudnienia wynika ze zmiany miejsca zamieszkania.

Rozwijający się na całym świecie rynek agencji pracy podnosi więc efektywność polskiego rynku pracy, a co za tym idzie, również konkurencyjność gospodarki.