KE zaproponuje w środę przeznaczenie 19 mld euro na finansowanie programu wymiany uczniów i studentów "Erasmus dla wszystkich" w latach 2014 - 2020. Dzięki tym środkom z programu ma skorzystać 5 mln młodych ludzi, czyli prawie dwa razy więcej niż poprzednio.

"Erasmus dla wszystkich" jest kolejnym programem, po pakiecie infrastrukturalnym i wspólnej polityce rolnej, proponowanym przez Komisję Europejską w ramach planowania wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną zainwestowane w wymiany studentów, stażystów, uczniów szkół średnich, młodych sportowców a także nauczycieli. Unijne środki mają również sfinansować pobyt za granicą młodzieży już pracującej.

Propozycja KE ma zostać zatwierdzona w środę w ciągu dnia. Następnie musi jeszcze być przyjęta przez Parlament Europejski i kraje UE.

"Erasmus dla wszystkich" skupi siedem istniejących w obecnym budżecie UE programów edukacyjnych, takich jak program wymiany studentów i nauczycieli Erasmus Mundus i program szkoleń zawodowych Leonardo da Vinci.

Zdaniem KE ma to znacznie ułatwić dostęp do unijnych środków. Według jej szacunków, program ma sfinansować granty na studia i szkolenia za granicą dla 2,2 mln uczniów szkół wyższych, czyli prawie miliona więcej niż dotychczas. Unijne granty mają m.in. dofinansować wymiany studenckie z krajami spoza UE dla 135 tys. europejskich uczniów oraz naukę za granicą dla 750 tys. uczniów szkół zawodowych.

Erasmus ma także wspierać finansowo nauczycieli i młodych pracowników, którzy chcieliby uczyć lub szkolić innych za granicą. W ciągu siedmiu lat trwania programu ma to umożliwić wyjazd około 1 mln młodych osób, w porównaniu z 600 tys. obecnie. Proponowane środki mają też opłacić staże w firmach zagranicznych dla 700 tys. młodych ludzi.

KE proponuje uruchomienie, w ramach Erasmusa, nowego systemu grantów dla studentów studiów magisterskich. Mają one im pomóc w opłaceniu studiów za granicą. Granty będą dofinansowywane przez Europejski Bank Inwestycyjny. Zdaniem KE może z nich skorzystać 330 tys. studentów.

Celem programu jest również - podkreśla KE - zmniejszenie liczby uczniów porzucających naukę zbyt wcześnie, z 14 proc. obecnie, do mniej niż 10 proc. w 2020 roku. Dlatego środki z Erasmusa będą przeznaczone także na modernizację europejskiego szkolnictwa, zarówno ogólnego jak i zawodowego.

Według danych KE od 2007 roku unijne stypendia na studia i szkolenia za granicą co roku otrzymuje średnio 400 tys. studentów. Nowe środki pozwolą podwoić ich liczbę.

Ponadto KE ma ogłosić w środę nowy program, zakładający przeznaczenie w latach 2014-2020 kwoty 1,8 mld euro na finansowanie działalności związanej z kulturą. Znaczna część tych środków (900 mln euro począwszy od 2014 r.) ma być przeznaczona na wspieranie kinematografii; na pozostałą działalność związaną z kulturą KE chce wydać 500 mln euro. Kolejne 210 mln euro sfinansuje nowy instrument, który ma pomóc mniej znanym operatorom filmowym w pozyskaniu kredytów bankowych o łącznej wartości 1 mld euro. 60 mln euro ma posłużyć finansowaniu polityki kulturalnej.