Stopa bezrobocia w listopadzie wzrośnie, zgodnie z tendencjami sezonowymi - oceniła we wtorek wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska.

"W listopadzie na pewno będzie wzrost bezrobocia, bo zawsze jest wzrost. Nic się takiego nie dzieje w gospodarce, aby gospodarka zwalniała ludzi, nic takiego nie widzimy. Raczej jest taka tendencja, może nie do zmniejszania zatrudnienia, ale do utrzymywania tego stanu zatrudnienia. Natomiast prace sezonowe - to zależy od pogody, jak będzie dobra, to będą kontynuowane. Ale lekki wzrost bezrobocia na koniec roku jest spodziewany, to jest zresztą koniec wszystkich prac subwencjonowanych. Nic, co by było sprzeczne z tendencjami na razie nie widzę, to jest wszystko zgodne z tym, jak się zawsze układa na koniec roku" - powiedziała PAP Ostrowska.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 11,8 proc. wobec 11,8 proc. we wrześniu.