W grudniu będzie wiadomo, które projekty szkoleniowe odbędą się w 2012 roku za pieniądze UE.
Ponieważ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wycofało się z obowiązkowego wkładu własnego we wszystkich projektach w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), część województw musi skorygować plany konkursów na przyszły rok. Przedsiębiorcy i inne podmioty, które w 2012 roku zamierzają ubiegać się o dotacje z PO KL, do końca grudnia powinny móc się zapoznać z tzw. planami działania. To dokumenty, określające zasady i terminy przyszłorocznych konkursów oraz podział środków w PO KL. Prace nad nimi – zgodnie z decyzją MRR – w tym roku są prowadzone w etapach. Do piątku regiony miały przekazać ministerstwu poprawione kolejne ich wersje. Niektóre z województw mogą się spóźnić.
– Przygotowujemy trzecią wersję planu działania, ponieważ w poprzedniej uwzględniliśmy wkład własny obowiązkowy we wszystkich typach projektów, a MRR zdecydowało, że nie będzie takiego bezwarunkowego wymogu – mówi Grażyna Dytko, kierownik wydziału PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
Także inne województwa, które przekazały już swoje dokumenty MRR, podkreślają, że prace nad nimi jeszcze się nie kończą.

Tylko gminy będą dopłacać do projektów z Programu Kapitał Ludzki

– To nie jest jednak ostateczna wersja – zastrzega Anna Podlecka z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Wiadomo, że resort rozwoju regionalnego ma zastrzeżenia do niektórych propozycji zgłoszonych przez regiony. Nie zgadza się na np. na rezygnację z niektórych konkursów na rzecz tzw. projektów systemowych. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego chciałby np. dwa projekty (programy rozwojowe dla szkół oraz projekty przygotowujące bezrobotnych do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania) realizować w trybie systemowym. Oznacza to, że środki przeznaczone na ten cel nie byłyby dzielone w konkursach. Projekty realizowałyby odpowiednio: jeden z departamentów UM oraz WUP.
– To są trudne projekty i wśród projektodawców nie ma chętnych, żeby wspierać mobilność pracowników, a WUP w Gdańsku chciałby się tym zająć – podkreśla Joanna Witkowska, dyrektor Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Ostateczne wersje planów działania musi zatwierdzić tzw. Komitet Monitorujący PO KL oraz Komisja Europejska. Wszystkie województwa zapewniają, że zdążą je przygotować przed posiedzeniem komitetu, które odbędzie się 5 – 6 grudnia.