Dla wszystkich pracodawców – wyższa składka rentowa. Ale nowe stawki na ubezpieczenia zdrowotne tylko dla 40 proc. rolników. To zmiany zapowiedziane w expose przez premiera Donalda Tuska. Czeka nas również stopniowe wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kto zapłaci najwięcej za rządowe reformy?

Od przyszłego roku pracodawcy i samozatrudnieni zapłacą wyższą o 2 punkty procentowe składkę rentową. Wyniesie ona 6,5 proc. Dzięki temu do funduszu rentowego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wpłynie 13 mld zł rocznie, ale realny koszt dla sektora finansów publicznych będzie niższy, gdyż około 5 mld z tej sumy to składka za pracowników sfery budżetowej. Mimo wszystko mniejsza będzie dotacja do FUS, co poprawi sytuację finansów publicznych.

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi obecnie 6 proc. podstawy wymiaru. Jest opłacana w części przez pracodawcę (4,5 proc.) i pracownika (1,5 proc.). Obecnie płaci ją 1,4 mln samozatrudnionych oraz 1,6 mln pracodawców.