Niewykorzystany w poprzednim roku urlop będzie można oddawać pracownikom do końca września, a nie marca następnego roku – wynika z nowych przepisów. Ale wiele wskazuje, że dopiero od 2013 roku.
Pracownik może wykorzystać zaległy wypoczynek do końca trzeciego, a nie pierwszego kwartału następnego roku – stanowi wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa deregulacyjna. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowe przepisy nie dotyczą udzielania niewykorzystanego urlopu w 2012 roku i w praktyce będą stosowane dopiero rok później.
– Pracownicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku kalendarzowego. A 1 stycznia 2011 r. obowiązywał przepis, że urlopu niewykorzystanego udziela się do końca marca następnego roku – tłumaczy Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, adwokat z Otwocka.