W pierwszych trzech kwartałach tego roku urzędy pracy skierowały na staże do pracodawców 98,3 tys. bezrobotnych. Spadek o 60 proc. wynika z radykalnego obcięcia środków na ten cel – do kwoty blisko 681 mln zł, czyli o 58 proc. mniejszej niż w 2010 r. To spowodowało, że już w październiku w dużej części powiatowych urzędów pracy nie było pieniędzy na aktywizację zarejestrowanych osób bez zajęcia.
– Dopiero w grudniu zaczniemy kierować część zainteresowanych osób na staże. Bo od tego miesiąca możemy do pewnego stopnia zaciągać zobowiązania finansowe na przyszły rok – mówi Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.
Jego zdaniem będą to robić także inne urzędy. – Dlatego do końca roku liczba stażystów wzrośnie. Ale nie będzie to duży wzrost – podkreśla Bartnicki.