Premier w swoim expose zapowiedział, że rząd zaproponuje podniesienie składki rentowej o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy.