Premier Donald Tusk powołał Aleksandrę Wiktorow na stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych - poinformowało w piątek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Kadencja obejmuje lata 2011-2015.

Tusk powołał Wiktorow 10 listopada br. Zastąpi ona na tym stanowisku Halinę Olendzką.

Prof. Aleksandra Wiktorow jest ekonomistką; specjalizuje się w polityce społecznej i ubezpieczeniach społecznych. W latach 2001-2007 pełniła funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była wiceministrem pracy w latach 1991-1993, a także współpracownikiem rządowego biura pełnomocnika ds. reformy emerytalnej od 1996 do 1998 roku. Jest członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń oraz informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń.