Premier Donald Tusk z dniem 10 listopada 2011 r. powierzył Janinie Pszczółkowskiej pełnienie obowiązków prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu.

Dotychczas KRUS kierował Henryk Smolarz, który został posłem VII kadencji Sejmu i zrezygnował z pełnienia tej funkcji.