Osoby, które od roku służą w Narodowych Siłach Rezerwowych, nie otrzymują obiecanych 2 tys. zł nagrody za zaliczone ćwiczenia. Dowódcy jednostek tłumaczą się brakiem środków.
Armia szuka chętnych do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Składa im coraz to nowe obietnice, np. możliwość przejścia do służby zawodowej. Okazuje się, że wojsko zapomniało o tych, którzy podpisali już kontrakty i służą w NSR.
Po publikacji „DGP” „Narodowe Siły Ochroniarzy” (9 listopada 2011 r., nr 217), w której wskazaliśmy, że rezerwiści, którzy zaliczą ćwiczenia, otrzymują po 2 tys. zł nagrody, dostaliśmy sygnały, że jednostki ich nie wypłacają.