Matki, które nie są obecne w pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń oferowanych przez pracodawców. Nie zawsze są potrącane od nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy od pakietu zdrowotnego nalicza się składkę

Finansujemy swoim pracownikom abonamenty medyczne. Wartość takiego abonamentu wynosi 150 zł miesięcznie i co miesiąc ta kwota jest im doliczana do podstawy wymiaru składek. Jak naliczyć składki, gdy kobieta urodziła dziecko 14 listopada i od tego dnia będzie otrzymywała zasiłek macierzyński? Czy od pełnej kwoty abonamentu należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?