Matki, które nie są obecne w pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń oferowanych przez pracodawców. Nie zawsze są potrącane od nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy od pakietu zdrowotnego nalicza się składkę

Finansujemy swoim pracownikom abonamenty medyczne. Wartość takiego abonamentu wynosi 150 zł miesięcznie i co miesiąc ta kwota jest im doliczana do podstawy wymiaru składek. Jak naliczyć składki, gdy kobieta urodziła dziecko 14 listopada i od tego dnia będzie otrzymywała zasiłek macierzyński? Czy od pełnej kwoty abonamentu należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

Czy szczepienie pracownika na urlopie to przychód

Firma chce przeprowadzić w grudniu akcję szczepień przeciwko grypie dla swoich pracowników, którzy wyrażą na to zgodę. Szczepionka będzie w całości sfinansowana ze środków pracodawcy. Jedna z osób, której urlop wychowawczy kończy się z końcem roku, również ma być zaszczepiona. Czy od wartości szczepionki dla tej osoby trzeba naliczyć składki?

Czy opłacane są składki na urlopie wychowawczym

Pracownica od sierpnia przebywa na urlopie wychowawczym. Na początku grudnia firma będzie wypłacać nagrodę za I półrocze. Uzyskaliśmy informację, że od takiej nagrody powinny być naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy taka osoba (w miesiącu, w którym otrzyma ten przychód) powinna podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym?

Czy pracodawca płaci składki tylko od części nagrody

W okresie przebywania naszej pracownicy na urlopie macierzyńskim została jej przyznana premia za III kwartał. Przez część tego okresu osoba pracowała, a przez część przebywała na urlopie macierzyńskim. Czy składki na ubezpieczenia społeczne powinny być naliczane tylko od części wypłaconej premii?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak oskładkowane są świadczenia kobiet na urlopach rodzicielskich.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.