W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,5 proc.