Osoby służące w armii zawodowej nie mogą należeć do związków zawodowych ani ich tworzyć. W jednostkach wojskowych mogą za to wybierać mężów zaufania, którzy prezentują ich stanowiska i interesy.
Organizacje reprezentujące żołnierzy mają przede wszystkim za zadanie utrzymywanie współpracy z dowódcą jednostki wojskowej i reprezentowanie ich spraw na wyższych szczeblach. Biorą również udział w konsultacjach zmian przepisów dotyczących armii. Szczegółowe warunki ich organizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów żołnierzy zawodowych, a także formy działania określa rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 150, poz. 1585 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak żołnierz może uczestniczyć w organizacji przedstawicielskiejW pełnej wersji artykułu:- Jak wybrać męża zaufania- Jak wyglądają kwalifikacje i kadencja- Jak prowadzić kontakt z dowódcą- Jak określić cele statutowe- Jak określić zadania organów