Właściciel firmy odda przyznaną pomoc finansową do urzędu pracy, jeśli przeniesie biznes do miejscowości znajdującej się w innym powiecie.
Bezrobotni, którzy chcą otworzyć działalność, mogą ubiegać się na ten cel o dotację z urzędu pracy. Część jednak po zapoznaniu się z warunkami jej przyznania rezygnuje. Główny powód to wymogi określone przez urzędy. Te bowiem uzależniają przyznanie dotacji od miejsca zarejestrowania firmy. Urzędy wymagają, żeby ich właściciele prowadzili je na tym terenie, gdzie dostali pieniądze. Tymczasem ci często woleliby otworzyć kwiaciarnię np. w Siedlcach, a nie w Warszawie, gdzie urząd przyznał im dotację, bo wtedy mogą liczyć na wyższy obrót.
– Reguły przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowego wsparcie na podjęcie działalności są określone w naszym regulaminie – mówi Ewa Popiołek z powiatowego urzędu pracy (PUP) w Warszawie.