Decyzja ta staje się łatwiejsza, gdy pracodawca, w zamian za przebranżowienie, proponuje atrakcyjniejszą płacę – pisze z kolei portal rynek pracy.pl

Całkowita zmiana kwalifikacji jest procesem skomplikowanym, pociągającym za sobą szereg wyrzeczeń. Chęć nabycia nowej wiedzy i umiejętności czy poświęcony czas to tylko jedna strona medalu. Studia, kursy oraz szkolenia kosztują, są ryzykowną inwestycją, która może się nie zwrócić. Szczególnie, gdy proces przebranżowienia jest nieprzemyślany i podejmowany pochopnie.

Gotowość do zmiany zawodu w dużym stopniu zależy od branży. Największą elastyczność deklarują pracownicy działu sprzedaży i handlu – aż 52 proc. takich osób dopuszcza myśl o przebranżowieniu. Równie wysoki wskaźnik odnotowują działy marketingu oraz obsługi klienta i call center, odpowiednio 55 proc. i 52 proc.

Warto jednak zauważyć różnicę między deklarowaną chęcią zmiany branży, a rzeczywistym przekwalifikowaniem. W Polsce wciąż brakuje badań na temat częstotliwości zmiany pracy i branży. Mamy do dyspozycji jedynie mniej lub bardziej rzetelne sondaże.

Przykładowo, w 2010 roku serwis praca.wp.pl zapytał internautów, ile razy w ciągu życia zmienili branżę, w której pracują. Aż 41 proc. badanych wybrało odpowiedź „nigdy”. Raz w życiu przekwalifikowało się 17 proc. ankietowanych, dwa razy – 15 proc.. Stosunkowo dużą grupę (27 proc.) stanowiły osoby, które zawód zmieniały co najmniej trzy razy w ciągu swojej kariery zawodowej – podkreśla rynekpracy.pl.