Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce osobom zatrudnionym w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego limitować inne zajęcia zarobkowe.
Po ubiegłorocznych kontrolach, które ujawniły zatrudnianie tych samych osób w kilku projektach szkoleniowych i pobieranie w każdym z nich wynagrodzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2011 roku wprowadziło obostrzenia dla projektodawców. Osoby, które pracują w kilku projektach, muszą prowadzić ewidencję godzin i zadań.
Teraz resort rozwoju regionalnego idzie jeszcze dalej. W projekcie wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), które mają zacząć obowiązywać w 2012 roku, chce pracownikom projektów ograniczyć czas pracy odgórnym limitem. Ich łączne zaangażowanie w realizację zadań nie może przekroczyć miesięcznie 220 godzin. Przy czym chodzi nie tylko o ich pracę w unijnych projektach, ale o wszystkie aktywności zawodowe.