Uczelnie w walce o kandydatów uatrakcyjniają swoją ofertę: przygotowują nowe kierunki studiów i modyfikują stare. Niż demograficzny sprawił, że przeżyją te najbardziej konkurencyjne. Reszta będzie musiała zamknąć interes.
Szkoły wyższe szykują się do ofensywy. Z pomocą przyszła im nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która od października uprościła tworzenie nowych kierunków. Jak sprawdziliśmy, już teraz wykorzystują nowe przepisy. Dla maturzystów oznacza to, że będą mogli przebierać w kierunkach. Ale wśród nich są i takie, po których będą mieli problemy ze znalezieniem pracy.
Mniej studentów, więcej kierunków studiów / DGP
Na Uniwersytecie Warszawskim trwa właśnie przegląd programów wszystkich kierunków. Oceniają je eksperci, także spoza wydziałów, co ma zwiększyć obiektywność oceny. – Chodzi o podniesienie jakości, udoskonalenie i przystosowanie kierunków do wymagań studentów i gospodarki – mówi Anna Korzekwa, rzeczniczka UW. Przegląd został poprzedzony ankietą wśród absolwentów uczelni. Wyniki audytu mają być gotowe na maj przyszłego roku.

Uczelniom łatwiej dziś konstruować nowe programy

Już teraz wiadomo, że od 2012 r. będzie można na UW uczyć się na nowych kierunkach: archeologia będzie prowadzona w języku angielskim, a na kierunku zastosowanie fizyki w biologii i medycynie pojawi się nowa specjalność – biofizyka i biochemia widzenia. Z kolei na resocjalizacji może się pojawić kryminologia.
Po analizie zainteresowań studentów i ofert konkurencji Uniwersytet Jagielloński w przyszłym roku we współpracy z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym uruchomi weterynarię, która będzie sprofilowana na tematykę bezpieczeństwa żywności. Natomiast w związku z rozwojem cyfrowych mediów na tej uczelni pojawi się też elektroniczne przetwarzanie informacji.
Szkoły wyższe coraz szybciej reagują na zmiany gospodarcze. W tym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski otworzył naukoznawstwo. – Absolwenci będą profesjonalistami w zakresie zarządzania projektami naukowymi, zarówno jeśli chodzi o badania czy innowacyjność, jak i kierowanie instytucjami typu szkoły wyższe i jednostki badawcze – wyjaśnia prof. Paweł Kawalec, twórca i koordynator tego kierunku. Prace nad stworzeniem tych studiów trwały od 2006 r. By sprostać ówczesnym wymogom prawnym, musiały połączyć programy 7 różnych kierunków.
Teraz uczelniom będzie łatwiej, bo tworząc programy, zamiast odwoływać się do centralnie określonych treści nauczania, będą mogły je samodzielnie kształtować w ramach krajowych ram kwalifikacji. Ma to spowodować, że osoby, które kończą edukację na danym poziomie ram kwalifikacji, będą miały podobne kompetencje w dziedzinie wiedzy i umiejętności, bez względu na to, czy są absolwentami polonistyki, czy studiów inżynierskich, np. równie szczegółowo analizować oraz rozwiązywać problemy, komunikować się czy pracować w zespole.
KOMENTARZ PRAWNY
Tomasz Lewiński, dyrektor biura prawnego Parlamentu Studentów RP
Student, który nie otrzymał umowy, nie ma gwarancji ukończenia studiów na wybranym przez siebie kierunku studiów. Ustawodawca przewidział taką ochronę tylko dla studentów likwidowanych uczelni, nie pojedynczych kierunków. Dlatego ważne jest, aby każdy miał umowę, w której uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia kształcenia do momentu ukończenia przez studenta całego cyklu. Tylko z takim dokumentem będzie mógł skutecznie domagać się od uczelni świadczenia usług edukacyjnych do końca lub wypłacenia odszkodowania. Takie umowy na gruncie obowiązujących przepisów powinny być podpisane od 1 października, co potwierdził w swoim stanowisku minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wszystkie osoby, które spotkały się z problemem zamykanego kierunku studiów, powinny zgłosić sprawę do rzecznika praw studenta, działającego przy Parlamencie Studentów RP.