Samorządy miały rok na opracowanie nowych uchwał w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Wciąż są w nich jednak błędy.
Gminy nie mogą określić dla wszystkich rodziców jednej kwoty za pobyt dziecka w przedszkolu. Tak wynika z ustawy 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 148, poz. 991). Na podstawie nowych przepisów samorządy miały rok na opracowanie uchwał według nowych zasad. Zgodnie z nimi samorządowe uchwały dotyczące odpłatności za edukację przedszkolną powinny wskazać, że pięć godzin zajęć jest bezpłatnych i przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Dopiero po tym czasie mogą przewidywać ponoszenie np. opłaty godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu.
Nie wszystkie gminy przygotowały wspomniane uchwały poprawnie. Świadczy o tym kilkadziesiąt uchwał zakwestionowanych przez wojewodów i kolejne wyroki sądów administracyjnych, które je kwestionują.