Tylko do 15 listopada można składać wnioski o kredyt studencki na preferencyjnych warunkach. Mogą się o niego ubiegać zarówno studenci, jak i doktoranci.
Dzisiaj wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zasadach jego przyznawania. Określa je rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 225, poz. 1352). Obowiązuje ono z mocą od 1 października 2011 r.
Zgodnie z nim kredytobiorca otrzyma 600 zł pomocy miesięcznie. Będzie ona wypłacana maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez cztery lata. Oznacza to, że przez cały okres nauki można dostać nawet 36 tys. zł.
Aby kredyt otrzymać, należy złożyć wniosek o jego przyznanie tylko w jednym wybranym banku.

Kredytobiorca otrzyma 600 zł pomocy miesięcznie przez okres nauki

– Pierwsze wnioski wpływają, ale najwięcej jest ich dopiero w ostatnich dniach, kiedy mija czas na ich składanie. Studenci zwlekają z wyborem banku – mówi Justyna Rysiak z Banku Pekao.
Przy jego składaniu należy przedstawić wysokość dochodów na osobę w rodzinie. Pożyczki nie otrzymają ci, których dochód przekracza kwotę wskazaną przez ministra nauki. W ubiegłym roku było to 2,1 tys. zł. W grudniu 2011 r. resort poda jego aktualną maksymalną wysokość.
Banki wymagają też, aby do wniosku dołączyć oświadczenie o aktualnej liczbie osób w rodzinie czy zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem. Mogą też wymagać innych dokumentów.
Student ubiegający się o kredyt musi wskazać poręczyciela. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu można skorzystać ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Taką informację należy zaznaczyć we wniosku. Można otrzymać nawet 100 proc. poręczenia. Na przykład w przypadku osób, które zostały całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej.
W terminie do 15 lutego 2012 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli wysokość zabezpieczenia okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej żak może w terminie do 28 lutego 2012 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.
Osoby, które znajdą się w grupie 5 proc. najlepszych studentów, będą mogły skorzystać z możliwości umorzenia 20 proc. kredytu. A ci, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. wypadek, choroba), będą mogli zostać całkowicie zwolnieni z jego spłacania.