Osoby walczące o wolność i demokrację nie muszą się zwracać do ośrodka pomocy społecznej o potwierdzenie ich trudnej sytuacji materialnej. Muszą tylko przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość renty lub emerytury.

Czy wdowy dziedziczą prawa kombatanckie

Po śmierci współmałżonka wdowa pobierająca po nim rentę rodzinną z ZUS zwróciła się do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznanie jej statusu kombatanta. Czy ma do tego prawo?

Czy kombatant musi udowodnić swoje zasługi

Były partyzant Armii Krajowej chce przejść na emeryturę. Ze względu na uprawnienia przysługujące tej grupie ubezpieczonych chce złożyć wniosek o wydanie legitymacji uprawniającej na przykład do zniżek na przejazdy. Czy otrzyma ją bez złożenia dokumentów potwierdzających udział w podziemiu?

Czy wdowa otrzyma pomoc na rehabilitację

Wdowa po kombatancie ze względu na stan zdrowia wymaga długotrwałego leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji. Trudna sytuacja finansowa spowodowała, że zwróciła się o pomoc pieniężną do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Czy ma do niej prawo?

Czy wojskowy musi czekać na miejsce w domu opieki

Emerytowany żołnierz, który brał udział w II wojnie światowej, nie ma rodziny. Ze względu na fakt, że po śmierci żony nie miał kto się nim zajmować, złożył wniosek o przyjęcie go do domu pomocy społecznej. Czy ma pierwszeństwo w przyznaniu mu takiego miejsca?

Czy pomoc społeczna sprawdzi prawo do pomocy

W ubiegłym roku osoba mająca prawo do pomocy finansowej z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oprócz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentów potwierdzających wysokość przychodów musiała dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające trudną sytuację finansową. Czy w tym roku także musi ponownie ubiegać się o takie zaświadczenie?

Czy szczególne zasługi dają prawo do urlopu

Właściciel prywatnej firmy zatrudnił na podstawie umowy o pracę kombatanta. Czy w takiej sytuacji osoba mająca uprawnienia kombatanckie ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Czy represjonowany ma prawo renty inwalidzkiej

Internowanie, wyroki więzienia oraz internowanie w czasie stanu wojennego wywołały liczne choroby. Czy osoba represjonowana ma prawo do specjalnego świadczenia?

Czy kombatant bez emerytury nie otrzyma pomocy

Kobieta aktywnie uczestnicząca w walce o demokrację, mająca uprawnienia kombatanckie, nie ma jednak prawa do renty czy emerytury. Czy w takiej sytuacji będzie pozbawiona możliwości korzystania z finansowej pomocy państwa?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kombatanci i osoby represjonowane mogą się ubiegać o pomoc państwa.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.