Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia wzrósł w październiku w porównaniu do września br. Odwrócenie dotychczasowej spadkowej tendencji wskazuje, iż w najbliższych miesiącach można spodziewać się pogorszenia sytuacji na rynku pracy, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

"Wzrost ten był znacznie wyższy niż w ubiegłym miesiącu, zaś jego obecna wartość kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż w czerwcu br. Odwrócenie dotychczasowej spadkowej tendencji wskazuje, iż w najbliższych miesiącach można spodziewać się pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Niekorzystnie działać będą zarówno czynniki o charakterze sezonowym, jak i te, które wynikają ze słabszej aktywności gospodarki" - głosi raport.

Stopa bezrobocia rejestrowanego od trzech miesięcy nie zmienia się i wynosi 11,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia we wrześniu wzrosła o 0,1 pkt proc. do 12,3%, podał BIEC. Źródło: BIEC Ogólny klimat koniunktury oraz oczekiwania co do wielkości zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych pogorszył się w porównaniu do sierpnia br., na co wskazują zarówno badania GUS, jak i IRG SGH. Nastroje i oczekiwania przedsiębiorców są zróżnicowane w zależności od działów i wielkości przedsiębiorstw.

"Najbardziej korzystnie ogólny klimat koniunktury oceniają producenci: wyrobów farmaceutycznych, urządzeń elektrycznych, mebli, pozostałych wyrobów, chemikaliów i wyrobów chemicznych, papieru i wyrobów z papieru. Negatywne oceny formułują producenci odzieży oraz metali. Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu przewidują redukcje zatrudnienia – w nieco większym stopniu niż prognozowano to w sierpniu br. Zmniejszenia liczby pracowników oczekują głównie podmioty małe o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Częściej dotyczy ono sektora prywatnego niż publicznego" - czytamy dalej w materiale.