Absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich będą mogli zrobić doktorat bez uzyskania tytułu magistra.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wczoraj ustanowiło program Diamentowy Grant. Jego celem jest skrócenie ścieżki kariery naukowej dla najlepszych studentów. Dzięki niemu o dwa lata skrócony zostanie okres ubiegania się o stopień doktora. Oprócz osób z tytułem licencjata lub magistra będą mogli się starać o niego studenci po trzecim roku pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.

Taką możliwość wprowadziła reforma szkolnictwa wyższego, która obowiązuje od 1 października 2011 r.