Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wczoraj ustanowiło program Diamentowy Grant. Jego celem jest skrócenie ścieżki kariery naukowej dla najlepszych studentów. Dzięki niemu o dwa lata skrócony zostanie okres ubiegania się o stopień doktora. Oprócz osób z tytułem licencjata lub magistra będą mogli się starać o niego studenci po trzecim roku pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.

Taką możliwość wprowadziła reforma szkolnictwa wyższego, która obowiązuje od 1 października 2011 r.

4,6 tys. osobom rocznie nadawany jest stopień doktora

Aby skorzystać z takiej opcji, trzeba pod kierunkiem opiekuna naukowego czy promotora prowadzić badania o wysokim stopniu zaawansowania. Jednostka naukowa (uczelnia, instytut badawczy czy placówka Polskiej Akademii Nauk), w której są one realizowane, będzie mogła ubiegać się o ich sfinansowanie w ramach programu Diamentowy Grant. Musi ona jednak mieć kategorię naukową A+, A lub B.

– Na naszym uniwersytecie jest bardzo dużo zdolnej młodzieży, która mogłaby wziąć udział w tym programie, jednak zgłoszenie każdego kandydata i jego projektu będzie rozpatrywane indywidualnie – mówi Dominika Narożna z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Środki finansowe w ramach programu będą przeznaczone na pokrycie 100 proc. planowanych kosztów prowadzonych badań. Dzięki nim absolwent lub student będzie miał warunki do wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej i zdobycia stopnia doktora.

Placówki będą mogły zgłaszać się po te pieniądze dopiero, gdy MNiSW rozpocznie konkurs.

– W najbliższych dniach go ogłosimy – zapewnia Bartosz Loba, rzecznik resortu nauki.

Jednostka naukowa otrzymująca środki finansowe w ramach programu będzie zobowiązana do monitorowania kariery absolwenta lub studenta oraz przekazywania do resortu nauki informacji na ten temat po upływie 12 miesięcy od zakończenia finansowanych badań naukowych.

Udział w Diamentowym Grancie nie wykluczy możliwości uzyskania tytułu zawodowego magistra w trakcie realizowania projektu badawczego.