Przed rokiem wskaźnik bezrobocia wynosił 7,0 proc., a liczba bezrobotnych była o 204 tys. wyższa.

Uwzględniając korektę sezonową, liczba bezrobotnych w ubiegłym miesiącu wzrosła o 10 tys., do 2,941 mln. Zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Niemiec wzrost ten wyniósł po 5 tys.