Pedagog może dodatkowo pracować nawet w kilku szkołach. Nie ma też formalnego zakazu udzielania korepetycji własnym uczniom. Poza pracą w placówce oświatowej może wykonywać każdy inny zawód.

Czy uczący w szkole może być pilotem wycieczki

Firma turystyczna zgłosiła się do nauczyciela z propozycją zatrudnienia go jako pilota i przewodnika wycieczek. Ma on ukończone wymagane kursy. Nie wie jednak, czy powinien zwrócić się do dyrektora z prośbą o zgodę na podjęcie dodatkowej pracy. Czy w tej sytuacji może pracować w innym zawodzie bez zgody pracodawcy?

Czy w czasie wypoczynku można pracować

Nauczycielka chciała dodatkowo dorobić w czasie ferii świątecznych. Postanowiła się zatrudnić jako kierownik wypoczynku zimowego. Czy musi posiadać specjalne uprawnienia, aby pokierować zorganizowanym wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży?

Czy nauczyciel może dorobić w szkole

Jeden z zatrudnionych zwrócił się do dyrektora szkoły z prośbą o powierzenie mu dodatkowych zajęć w tygodniu. Zaznaczył, że obecnie pracuje na pełnym etacie i ma 18 godzin pensum.

Czy dodatkowa praca może zostać nagrodzona

Gmina z okazji zbliżających się świąt postanowiła z budżetu przeznaczyć 20 tys. zł na nagrody dla najlepszych nauczycieli. W tym celu dyrektorzy szkół znajdujących się na jej terenie zostali zobowiązani do sporządzenia listy osób (wraz z krótkim uzasadnieniem) zasługujących na wyróżnienie. Wśród nich jest nauczyciel, który bezinteresownie pomagał zdolnemu uczniowi w przygotowaniu do olimpiady. Czy może liczyć na nagrodę?

Czy możliwa jest dodatkowa praca na chorobowym

Pedagog przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Otrzymał propozycję zatrudnienia w innej szkole. Czy może w tym czasie zatrudnić się w innej placówce oświatowej?

Czy można zakazać korepetycji dla swoich uczniów

Rodzice ucznia zwrócili się do wychowawcy klasy (uczącego jednocześnie matematyki) o udzielenie mu pomocy w nauce tego przedmiotu. Wychowawca zgodził się na odpłatne udzielanie swojemu uczniowi korepetycji. Czy prawo zakazuje pedagogowi uczyć własnego ucznia?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i jak nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.