Taka osoba otrzymuje dofinansowanie, jakby przejechała tysiąc kilometrów. Tak wynika z rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień (Dz.U. nr 220, poz. 1303). Zacznie ono obowiązywać od 29 października.

Zgodnie z nim osoba uprawniona otrzyma wypłatę równoważnika do końca roku kalendarzowego, kiedy przysługują uprawniania. Jednak jego kwota musi być zmniejszona o inne uprawnienia do przejazdów ulgowych posiadane przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny. Przy ustalaniu wysokości przejazdu agencja będzie musiała przyjmować stawki obowiązujące przy przejazdach PKP w pociągach pospiesznych. Tylko w przypadku, kiedy funkcjonariusz wybierze się na urlop z rodziną autobusem, zostanie mu zwrócona faktycznie zapłacona kwota. Zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.