"Główne zadanie jakie stoi przed nowym ministrem zdrowia to przygotowanie ustawy, która wprowadziłaby konkurencję dla NFZ jako płatnika" - podkreśliła Kopacz podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. "To jest to, czego nie udało nam się zrealizować" - dodała.

Jak zaznaczyła, tym projektem powinien zająć się zespół wybitnych specjalistów, a prace mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Zgodnie z propozycją, prywatne podmioty mogłyby starać się o to, by gospodarować publiczną składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Według niej, niezbędne jest także opracowanie nowych zasad podziału pieniędzy między wojewódzkimi oddziałami NFZ, ponieważ obecnie obowiązujący algorytm podziału środków nie wyrównuje dysproporcji między regionami. Według Kopacz każdy oddział mógłby otrzymywać jednakową część stałą oraz część wyliczoną na podstawie algorytmu. Obecnie podział środków dokonywany jest tylko na podstawie algorytmu.

"To są dwa pilne zadania dla nowego szefa resortu zdrowia" - oceniła Kopacz.

Jak przypomniała, resort pod jej kierownictwem wprowadził 12 nowych ustaw, z których część wejdzie w życie od 1 stycznia 2012 r., więc zadaniem ministerstwa pod nowym kierownictwem będzie przygotowywanie rozporządzeń do tych aktów prawnych.

Ponadto na prace w Sejmie czeka sześć kolejnych projektów ustaw zdrowotnych przygotowanych przez resort zdrowia. Chodzi m.in. o ustawy: o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, badaniach klinicznych, zdrowiu publicznym, o jakości w ochronie zdrowia oraz przepisy zakładające utworzenie Agencji Taryfikacji.

"To są ustawy, które czekają na początek prac w Sejmie nowej kadencji. Komisja zdrowia będzie miała nad czym pracować" - dodała Kopacz.