Na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu 8 listopada prezydent ma wygłosić orędzie na temat wyzwań, jakie stoją przed rządem w tej kadencji. To sytuacja niezwykła, świadczy o determinacji pałacu, aby namawiać rząd do reform. Jedną z najważniejszych spraw jest korekta w systemie emerytalnym. Składa się ona z 12 rekomendacji, które zebrała Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta.

Zmiany mają zapewnić, aby system emerytalny nie tylko nie zagrażał stabilności finansów publicznych, lecz także gwarantował świadczenia na odpowiednim poziomie. – Reforma sprawiła, że trzeba obsługiwać jednocześnie dwa systemy emerytalne. To dużo kosztuje i gdy zmiany były wdrażane, taki rachunek nie został porządnie zrobiony – mówi prof. Wiktor Osiatyński, doradca ekonomiczny prezydenta. Prezydenccy doradcy podkreślają, że bez dodatkowych działań przyszłe emerytury będą bardzo niskie, bez różnicy, w jakiej proporcji będą wypłacane z OFE czy ZUS. To znaczy, że dużej części emerytów trzeba będzie uzupełniać świadczenie pieniędzmi z systemu pomocy społecznej. Stąd właśnie wskazania w 12 dziedzinach.

To dobry czas, aby system uporządkować: zaplanować i rozpocząć wdrażanie reform poprawiających socjalną skuteczność systemu emerytalnego oraz wdrożyć działania wprowadzające sprawiedliwość w systemie emerytalnym - Rozmowa z  Ireną Wóycicką, minister w Kancelarii Prezydenta

Pałac chce:

- poszerzenia opłacania składek za usprawiedliwioną nieobecność w pracy – np. za chorobę albo urlop wychowawczy osób mających własną firmę;

- zrównania wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn;

- wprowadzenia możliwości stopniowego przechodzenia na emeryturę;

- gwarancji minimalnych dochodów na starość dla emerytów;

- objęcia składką emerytalną nietypowych form zatrudnienia – aby ograniczyć ucieczkę od opłacania składki i zwiększyć emerytury w przyszłości;

- zmniejszenia barier w aktywności zawodowej dla osób w starszym wieku;

- poprawić sytuację kobiet na rynku pracy przez zmiany ułatwiające godzenie roli matki z pracą;

- zapewnienia bezpieczeństwa emerytur pochodzących z OFE

wprowadzenie wielofunduszowości;

- opracowania i wdrożenia systemu wypłat emerytur z II filara;

- upowszechnienia dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych;

- upowszechnienia wiedzy o systemie emerytalnym;

- uchwalenia ustawy o aktuariuszu krajowym – powołanie urzędnika, który ma oceniać wypłacalność systemu emerytalnego.

Tę ostatnią ustawę przygotuje prezydent. Prace w kancelarii już trwają. W przypadku pozostałych punktów gotowe rozwiązania ma przygotować rząd Donalda Tuska.