– Obecnie nie ma możliwości ubiegania się o to świadczenie. Budżet na ten cel został już bowiem wyczerpany. W Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Dziś nie można jeszcze jednoznacznie powiedzieć, jak będzie ona wyglądać w nowej perspektywie finansowej – mówi Małgorzata Książyk, rzecznik prasowy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak udało się ustalić „DGP”, pierwszym możliwym terminem ubiegania się o renty strukturalne będzie 2014 rok, kiedy to zostanie uruchomiony nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak trudno przewidzieć, czy polskiemu rządowi uda się zarezerwować również pieniądze na wypłatę nowych rent strukturalnych. Tym bardziej że wcześniej przyznawane nie spowodowały rewolucji na wsi.

– Rolnicy przejedli renty strukturalne. Pieniądze przeznaczone na zmianę struktury wsi zostały przeznaczone na konsumpcję. Wielu rolników, korzystając z takiego programu, przekazało swoje gospodarstwa dzieciom, które jednak nie podjęły się ich unowocześnienia – mówi prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej.

Dodatkowym problemem były ciągle zmieniające się zasady przyznania tych świadczeń. W ubiegłym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła we wrześniu nabór wniosków na przyznanie rent strukturalnych. Kolejność ich przyznawania została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 109, poz.750 z późn. zm.). I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jeszcze w tym samym roku zasady ubiegania się o świadczenia uległy zmianie. To wszystko za sprawą wejścia w życie rozporządzenia z 28 grudnia 2010 r. zmieniającego wcześniejsze rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. nr 258, poz. 1759).

– Z tego też powodu konieczne było przygotowanie nowych list osób, którym przysługiwała renta strukturalna w poszczególnych województwach. Uwzględniały one już nowy limit środków – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Faktyczny podział pieniędzy nastąpił dopiero na początku tego roku. Wnioski o przyznanie pomocy przedemerytalnej złożyło blisko 11,5 tys. rolników. Prawo do renty strukturalnej dostało około 6,2 tys. rolników, a ponad 4,6 tys. znalazło się na listach rezerwowych i ostatecznie wydano im decyzje odmowne. Jednak o sukcesie tego programu świadczy to, że wnioski złożono na kwotę ponad 44 mld zł.