Pracownicy mogą pobierać zasiłek macierzyński także w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego. Jednak obowiązujące przepisy nie określają dokładnie, jakie dokumenty stanowią podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ministerstwo Pracy przygotowało projekt rozporządzenia, które reguluje te kwestie. Właśnie trafił on do konsultacji.

W projekcie określono zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą.

– Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub lekarza stwierdzającego przewidywaną datę porodu i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka – mówi Przemysław Żółtowski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w resorcie pracy.

Projekt wprowadza również nowy wzór wniosku ZUS Z-3b. Jest on znacznie uproszczony w porównaniu z tym, który obowiązuje. Korzystają z niego osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące i osoby duchowne, które ubiegają się o zasiłek chorobowy.