Pracodawcy, którzy wprowadzają wewnętrzną politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, mają trafić na specjalną listę. Ma to ich zachęcić do wdrażania takich przepisów w swoich firmach.
To jedna z propozycji przedstawionych w trakcie ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Problematyki Zjawiska Nękania i Przemocy w Miejscu Pracy, w skład którego wchodzi m.in. pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
– Wprowadzenie takiej listy na pewno przyczyniłoby się do tego, że więcej pracodawców będzie wprowadzać politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną – mówi Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.