Zainteresowany ściągnie formularz umowy ze strony internetowej funduszu. Jeśli nie ma dostępu do sieci, fundusz prześle mu formularz, jeśli tylko ewentualny klient tego zażąda. Takie zmiany są zawarte w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

– Zawiera on też nowe propozycje dotyczące zmiany danych osoby, która jest już członkiem funduszu – mówi Przemysław Żółtowski, dyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Oszczędzający w II filarze nie będzie musiał posługiwać się formularzem opracowanym przez fundusz. Wyśle po prostu list, w którym poinformuje o zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty, a także o zmianie płci.

W projekcie rozporządzenia dodano załącznik, w którym znajdą się aktualne wyniki inwestycyjne wszystkich OFE na rynku i pobierane przez nie stawki opłat. Z takimi informacjami finansowymi zapozna się każdy, i to zanim zdecyduje się na podpisanie umowy z OFE. Dzięki temu będzie mógł porównać fundusz, do którego chce przystąpić, z jego konkurentami.