Osoby prowadzące działalność, które z dniem wejścia w życie reformy systemu emerytalnego pracowały zawodowo lub same opłacały za siebie ubezpieczenie, mają prawo do obliczenia wysokości kapitału początkowego.
Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., jeśli podlegały ubezpieczeniom społecznym przed 1 stycznia 1999 r., mają prawo do ustalenia wysokości kapitału początkowego. Ten ważny element emerytur to w dużym uproszczeniu odtworzenie wartości opłaconych składek do ZUS przed wejściem w życie reformy systemu emerytalnego. W praktyce prawo do jego ustalenia mają pracownicy, za których pracodawcy odprowadzali daniny.
Uprawnienie to przysługuje także osobom, które prowadziły działalność gospodarczą, same opłacając za siebie składki. Ustawodawca za podstawę wymiaru przyjął kwotę 1220,89 zł, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w II kwartale 1998 r. Kapitał początkowy zawsze jest ustalany na dzień 1 stycznia 1999 r. bez względu na datę złożenia wniosku o jego ustalenie oraz datę obliczenia jego wysokości przez ZUS.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak właściciel prywatnej firmy może podwyższyć swoją emeryturę.W pełnej wersji artykułu:- Zapisane składki- Konieczny wniosek- Pracownik przedsiębiorcą- Rzemieślnik w systemie- Komplet dokumentów- Potwierdzanie pensji