ZUS zapłaci składki za opiekunkę do dziecka, jeśli jej miesięczne zarobki nie przekroczą płacy minimalnej. Jeśli jej wynagrodzenie będzie wyższe to niania i rodzic współfinansują składki na ubezpieczenia.
1 października weszły w życie przepisy przewidujące, że osoby sprawujące opiekę nad dziećmi podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko. (Przykład 1)

ZUS opłaci składki

Nianie wykonują swoją pracę na podstawie umowy uaktywniającej. W takim przypadku podlegają one obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Obowiązek ten powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zadań i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Należy przy tym pamiętać, że niania może sprawować opiekę nad dziećmi, które ukończą 20. tydzień życia, i do trzeciego roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do czwartego roku życia. (przykład 2)

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Braku składek za opiekę

Za co płaci niania i rodzic

Umowy o pracę i opiekę

Jak płacić za nianię z działalnością

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie ubezpieczenie społeczne trzeba zapłacić od niań