Żołnierze nie mają co liczyć na wzrost dodatków motywacyjnych i stażowych. Wszystkie propozycje podwyżek są skutecznie blokowane przez ministra finansów.
Resort obrony narodowej szuka wszelkich możliwych sposobów na podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych. Wzrost zarobków przewidywał projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 141, poz. 1497 z późn. zm.).
Jak ustalił „DGP” minister finansów zablokował wejście w życie tych podwyżek, tłumacząc się brakiem środków budżetowych na zwiększenie dodatków (mimo że miały one dotyczyć tylko najlepszych wojskowych).