Od wejścia w życie reformy systemu ubezpieczeń wysokość emerytur i rent wypłacanych funkcjonariuszom z systemu zaopatrzeniowego wzrosła prawie dwukrotnie. W tym czasie nieznacznie zmniejszyła się różnica między tymi świadczeniami, a emeryturami i rentami z ZUS. To skutek m.in. tego, że od trzech lat wysokość uposażenia funkcjonariuszy się nie zmienia.

Jednak już po przejściu na emeryturę ich świadczenia są waloryzowane na tych samych zasadach jak te wypłacane z systemu powszechnego. W efekcie tego w wielu przypadkach świadczenia emerytowanych funkcjonariuszy są wyższe niż uposażenie osób nadal pełniących służbę.