Prezes PTP podkreśliła w rozmowie z PAP, że pielęgniarki wystawiają już recepty na leki w wielu krajach na świecie, m.in. USA i Szwecji.

"To rozwiązanie sprawdzające się. Chodzi o pacjentów z chorobami przewlekłymi. Diagnozę stawia lekarz, przepisuje lek, a potem robi to już pielęgniarka pod jego nadzorem. Oczywiście pielęgniarki muszą zostać odpowiednio przeszkolone, by utrzymać uprawnienia. Takie rozwiązanie przyczynia się do skrócenia kolejek do lekarzy i ułatwić przewlekle chorym pacjentom dostęp do leków" - powiedziała Kilańska.

Jak dowiedziała się PAP w Ministerstwie Zdrowia, obecnie nie są prowadzone prace nad rozwiązaniem proponowanym przez PTP. Natomiast w najbliższych tygodniach ma być gotowe rozporządzenie poszerzające uprawnienia pielęgniarek o możliwość wypisywania recept refundacyjnych na tzw. pomoce lecznicze, m.in. cewniki i pieluchomajtki.

PTP podkreśla, że dane z krajów, które wprowadziły w życie przepisy umożliwiające pielęgniarkom przepisywanie leków, wskazują, że siostry dobrze radzą sobie z nowymi obowiązkami. PTP zaznacza, że konieczne są odpowiednie szkolenia oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia.

Towarzystwo Pielęgniarskie przypomina, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat, rola i funkcja pielęgniarek w większości krajów zmieniała się w istotny sposób. W wielu częściach świata pielęgniarstwo stało się dyscypliną bardziej złożoną, techniczną i wymagającą większych umiejętności.

Według PTP, coraz częściej pielęgniarki są postrzegane jako element interdyscyplinarnego zespołu, grupa zawodowa posiadająca własną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania opieką nad pacjentem i świadczenia jej na co dzień, a także gotowa do pełnienia bardziej specjalistycznych funkcji i ról. W wielu państwach pielęgniarki przejmują nowe, poszerzone i bardziej odpowiedzialne role, a uprawnienia do przepisywania leków są tylko jednym z aspektów zmian.